měření účinnosti fotovoltaických panelů

Metoda měření účinnosti panelů

Měření účinnosti panelů provádíme moderními měřícími přístroji firmy METREL. Tyto přístroje měří nejen jednotlivé panely, ale i celé stringy. Výsledeky měření jsou přeneseny do počítače, kde je zpracován do podoby technické zprávy i s výsledky měření. Měření probíhá tak, že se na panely umístí snímač intenzity slunečního záření a tepelný sensor. Tyto snímače se napojí na datalogger a druhým přístrojem se provedou měření na přívodu DC vedení ke střídači. Výslede s křivkami a parametry výkonu jsou známy po synchronizaci dat z obou měřících přístrojů.

Měření účinnosti a porovnání s STC výrobce fotovoltaických panelů

Metoda měření termokamerou.

Účinnost panelů je měřítko nejen o tom, jak rychle Vám degradují fotovoltaické články, ale zejména o tom, zda je panel po technické stránce v pořádku. Je několik metod, jak zjistit zda panel je chybný nebo poškozený. První a nejrychlejší metoda, kterou používáme je měření panelu termokamerou.  Termokamera dokáže odhalit tak zvané HOT SPOTY.  Tyto HOT SPOTY mohou vzniknout několika způsoby a to například zastínění daného článku, defekt článku nebo přirozená degradace.  Pokud jsou panely přístupné dokážeme je změřit a vyhodnotit naměřené hodnoty teplot. V případě nálezu HOT SPOTU vyhotovíme zprávu s fotodokumentací.

flir_20220807T122108