posouzení a revize fotovoltaické elektrárny

Co je nezávislé posouzení fotovoltaické elektrárny?

Posouzení montáže nabízíme zejména po zkušenostech s montážními firmami, které svoji práci odvádějí se zaměřením na kvantitu, ale ne na kvalitu. Zákazník je počínáním některých firem nejen oklamán, ale také je ohroženo jeho bezpečí domova nebo jeho zdraví a to vše i s kladnou revizní zprávou. Je platná revize záruka dobře odvedené práce? Měla by být, ale bohužel často není. V tomto případě je řada norem týkající se montáže FVE ohýbána, vynechávána, nebo špatně pochopena a to vždy v neprospěch zákazníka. Posouzení je služba, kdy nedostatky nalezené při kontrole jsou sepsány do dokumentu i odkazy na jednotlivé normy a jejich články. Na základě této zprávy má možnost zákazník reklamovat závady u dodavatele FVE.

Jaké úkony zahrnuje posouzení FVE?

Úkony nezávislého posouzení zahrnují především:

 • kontrola projektové dokumentace, schémat, prohlášení o shodě na jednotlivé komponenty
 • kontrola montáže panelů
 • kontrola uložení DC vedení
 • kontrola hromosvodu (LPS)
 • umístění a montáž střídače a baterií
 • kontrola uložení AC vedení
 • kontrola RCD
 • kontrola rozvodnic a rozváděčů
 • měření
  • pospojení jednotlivých panelů
  • pospojení ochranných vodičů
  • měření charakteristik jednotlivých stringů 
  • měření impedanční smyčky
  • další měření dle charakteristiky FVE

Všechny tyto úkony jsou předepsané legislativou pro provedení výchozí revizní zprávy a zaberou jeden a půl až tři hodiny času dle zapojení FVE. Po kontrole a vyhodnocení dokumentace a měření je vypracována závěrečná zpráva. 

 

výchozí revize a revize fve

Provádíme  výchozí revize a revize periodické či mimořádné. Při revizi postupujeme zejména dle normy ČSN 33 2000-7-712 ed.2, ČSN IEC 62446 ed.2 , které pojednávají přímo o montáži FVE. Revizi FVE doporučujeme spojit i s revizí LPS (hromosvodu)  či domovní instalací. V případě nalezených nejasností kontaktujeme výrobce nebo montážní firmu a snažíme se najít vhodný kompromis, tak aby elektrické zařízení bylo v souladu s platnou legislativou a zejména schopné bezpečného provozu.

Důležitost revize FVE najde i v galerii, kde jsou ukázky nejen špatné práce, ale i toho jak v součinnosti s vnějšími vlivy můžou jednotlivé komponenty elektrárny změnit k horšímu své parametry. To se odráží nejen na samotném výkonu, ale zejména na bezpečnosti a o tu jde především.

nejčastější závady montáží fve

 • nevyhovující rozvaděč,
 • absence dokumentace rozváděče,
 • nevhodný RCD,
 • projektová dokumentace neodpovídá skutečnému stavu zapojení,
 • chybějící údaje ve výchozí revizní zprávě,
 • fyzická absence revizního technika při provedení výchozí revize.

pár základních pravidel

 • v případě nejasností si nechte vše písemně doložit,
 • dbejte na fyzické přítomnosti revizního technika (RT),
 • v případě pochybností, požádejte RT o osvědčení a oprávnění,
 • nenechte se odradit větou “ vždycky to tak děláme“

Více informací k jednotlivým závadám se dozvíte v naší fotogalerii.