REVIZE elektrických instalací

Revize elektrických instalací provádíme dle souboru platných norem. U elektroinstalací bereme v potaz zejména dobu výstavby, projektovou dokumentaci a také zda jde o revizi výchozí, periodickou, nebo zda jde o opravu či modernizaci. Tyto aspekty ovlivňují jakým způsobem se bude instalace revidovat a které měřící metody budou použity. V případě, že nelze k revizi doložit dokumentaci, jsme schopni Vám s dopracováním pomoci. 

Revidujeme tyto druhy instalací:

- rodinných domů a bytů,
- škol, školek,
- obchodů, obchodních středisek,
- malých průmyslových objektů a dílen,
- zábavných center, kin, divadel,
- dočasných elektrických zařízení (stavby, trhy)
- elektrických přípojek, rozváděčů,
- skladů,
- hromosvodů LPS,
- elektroinstalace do 1kV a nevýbušné prostředí.

revize spotřebičů a strojních zařízení

Revize elektrických spotřebičů provádíme jak pro domácnosti, tak zejména pro firmy a instituce. Provádíme také revize strojů a technologických výrobních zařízení. Revize spotřebičů a strojních zařízení provádíme moderními přístroji REVEX a METREL.  Revize el. spotřebičů je převážně rychlá záležitost, která nikterak neomezuje funkci firem a institucí. Strojní zařízení se revidují i dle návodu výrobce, proto je nutná výrobní dokumentace strojů. Na žádost zákazníka provádíme i opravy spotřebičů, zejména výměny přívodních šňůr, opravy nevyhovujících izolačních stavů a podobně.

Nabízené služby v oblasti strojů a zařízení:

– revize elektrických spotřebičů,

– revize strojních zařízení,

– revize prodlužovacích přívodů,

– revize výrobních a montážních linek,

– vytvoření databáze spotřebičů,

– označení spotřebičů štítky,

– správa databáze spotřebičů,

v případě nevyhovujícího spotřebiče zajistíme opravu.