Měření kvality elektrické sítě

Důvody proč změřit kvalitu elektrické sítě

Měření kvality sítě je proces, při kterém se analyzují různé parametry elektrické sítě s cílem zajistit stabilní a spolehlivý přenos elektrické energie. Kvalita sítě je klíčovým aspektem pro zajištění bezpečného a účinného fungování elektrických zařízení a pro ochranu spotřebitelů.

Některé z klíčových prvků měření kvality sítě zahrnují:

 1. Napěťová kvalita:

  • Napěťové hladiny: Měří se úrovně napětí ve srovnání s předepsanými normami.
  • Fluktuace napětí: Zjišťuje, zda napětí kolísá nebo má nežádoucí odchylky.
  • Hloubka poklesu napětí (Voltage Sag): Měří, jak rychle a na jakou úroveň klesá napětí v případě přechodných událostí.
 2. Frekvenční kvalita:

  • Stabilita frekvence: Zajišťuje, že frekvence elektrické sítě zůstává blízko hodnotě stanovené normami.
 3. Odstávky a přerušení dodávky energie:

  • Doba odstávky: Měří, jak dlouho trvá, než je obnovena dodávka elektrické energie po výpadku.
  • Počet odstávek: Zaznamenává četnost výpadků v daném časovém období.
 4. Harmonické a interharmonické:

  • Harmonické zkreslení: Měří úroveň harmonických složek ve vlně napětí nebo proudu.
  • Interharmonické: Zjišťuje nestandardní frekvence mimo harmonické.
 5. Synchronizace a fázová rovnost:

  • Fázová rovnost: Zajišťuje, že fáze v síti jsou správně synchronizovány.
 6. Přepětí a přepěťové špičky:

  • Měření přepětí: Zjišťuje, zda jsou překračovány bezpečné úrovně napětí.

Měření kvality sítě je důležité pro provozovatele elektrických sítí, aby mohli identifikovat a řešit problémy, které by mohly mít vliv na spolehlivost a bezpečnost dodávky elektrické energie. 

Vlastnosti analyzátoru síťí METREL

Námi používaný analyzátor sítě je od firmy METREL typ POWER Q4. Tento přístroj zabezpečuje monitorování sítě  dle podmínek státních a evropských norem  IEC 61000-4-30 třída S a  IEC 61557-12. Výkonové parametry sítě měří dle  IEC 61557-12 a IEEE 1448. Data získána z měřícího přístroje jsou zpracovány v programu METREL PowerView, který umožňuje převést měřená data do grafů či jiných požadovaných dat.